Şuəra surəsi

26:208

Biz heç bir məmləkəti ora peyğəmbər göndərmədən məhv etmədik!