Şuəra surəsi

26:207

Onlara verilmiş olan ne´mətlər (əzabımızı) onlardan dəf edə bilməz. (Heç bir şey onlara veriləcək əzabı geri qaytara bilməz. Əksinə, firavan həyat, bol ne´mət onların günahlarını, cinayətlərini daha da artırar).