Şuəra surəsi

26:206

Sonra və´d (təhdid) olunduqları (əzab) onlara yetişsə,