Şuəra surəsi

26:205

(Ya Rəsulum! Görürsənmi, əgər Biz onlara (kafirlərə) illərcə ne´mət (gün-güzəran) versək,