Şuəra surəsi

26:204

İndi (günahkarlar) əzabımızın (dünyada onlara) tezmi gəlməsini istəyirlər?