Şuəra surəsi

26:202

(Əzab) onlara qəflətən, özləri də hiss etmədən gələr.