Şuəra surəsi

26:201

Onlar şiddətli əzabı görməyənədək (Qur´ana) inanmazlar.