Şuəra surəsi

26:200

Biz (küfrü, inadkarlığı) günahkarların qəlbinə belə salarıq.