Şuəra surəsi

26:2

Bunlar (haqqı batildən ayıran, mö´cüzələri, hökmləri) açıq-aydın Kitabın ayələridir.