Şuəra surəsi

26:198

Əgər onu ərəb olmayanlardan (ərəbcə bilməyənlərdən) birinə (bə´zisinə) nazil etsəydik;