Şuəra surəsi

26:197

Məgər İsrail övladı alimlərinin (Qur´anın ilahi kitab, sənin həqiqi peyğəmbər olduğunu) bilmələri onlar (bu kafirlər) üçün bir dəlil (sübut) deyilmi?