Şuəra surəsi

26:196

Həqiqətən, o (Qur´anın nazil olacağı xəbəri, mə´nası və hökmləri; Peyğəmbərin vəsfi), əvvəlkilərin (keçmiş peyğəmbərlərin) kitablarından mövcuddur.