Şuəra surəsi

26:195

Özü də açıq-aydın ərəb dilinə.