Şuəra surəsi

26:192

Şübhəsiz ki, bu (Qur´an) aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir!