Şuəra surəsi

26:19

Axırda elədiyini də elədin (bir qibtini vurub öldürdün). Sən nankorun birisən!"