Şuəra surəsi

26:186

Sən də bizim kimi adi bir insansan! Bizə elə gəlir ki, sən yalançının birisən!