Şuəra surəsi

26:184

Və sizi də, sizdən əvvəlki nəsilləri də yaradandan qorxun!"