Şuəra surəsi

26:181

Ölçüdə düz olun, (onu) əskildənlərdən olmayın!