Şuəra surəsi

26:18

(Musa Harunla Fir´onun yanına gedib bu sözləri deyəndən sonra Fir´on onu tanıyıb) dedi: "Biz səni körpə uşaqkən yanımıza alıb böyütmədikmi? Sən illərcə yanımızda qalmadınmı?