Şuəra surəsi

26:179

Artıq Allahdan qorxun və mənə itaət edin!