Şuəra surəsi

26:172

Sonra da o biriləri məhv edib kökünü kəsdik.