Şuəra surəsi

26:171

Ancaq geridə qalan bir qadın (Lutun günahkar övrəti) istisna olmaqla!