Şuəra surəsi

26:170

Artıq Lutu və bütün ailəsini (əzabdan) xilas etdik.