Şuəra surəsi

26:168

(Lut) dedi: "Həqiqətən, mən sizin əməlinizə nifrət edənlərdənəm!