Şuəra surəsi

26:165

Doğrudanmı siz bəşər övladından yalnız erkəklərlə yaxınlıq edirsiniz?