Şuəra surəsi

26:163

Artıq Allahdan qorxun və mənə itaət edin!