Şuəra surəsi

26:160

Lut tayfası da peyğəmbərləri təkzib etdi.