Şuəra surəsi

26:16

Fir´onun yanına gedib belə deyin: "Biz aləmlərin Rəbbinin peyğəmbərləriyik!