Şuəra surəsi

26:151

(Günah etməklə) həddi aşanların əmrinə tabe olmayın (onlara boyun əyməyin)!