Şuəra surəsi

26:150

Artıq Allahdan qorxun və mənə itaət edin!