Şuəra surəsi

26:15

(Allah) buyurdu: "Xeyr! (Fir´on səni əsla öldürə bilməz!) Hər ikiniz mö´cüzələrinizlə (Fir´onun yanına) gedin. Şübhəsiz ki, Biz də sizinlə birlikdə (Fir´on tayfasının nə dediyini) eşidəcəyik!