Şuəra surəsi

26:146

Məgər siz elə burada onların içində arxayınlıqla qalacaqsınız?