Şuəra surəsi

26:144

Artıq Allahdan qorxun və mənə itaət edin!