Şuəra surəsi

26:141

Səmud tayfası da peyğəmbərləri təkzib etdi.