Şuəra surəsi

26:138

Və biz əzaba da düçar olmayacağıq!"