Şuəra surəsi

26:135

Mən böyük günün (qiyamət gününün) sizə üz verəcək əzabından qorxuram!"