Şuəra surəsi

26:132

Qorxun o kəsdən ki, anlayıb bildiyiniz şeyləri (ne´mətləri) sizə əta etdi!