Şuəra surəsi

26:131

Artıq Allahdan qorxun və mənə itaət edin!