Şuəra surəsi

26:126

Allahdan qorxun və mənə itaət edin!