Şuəra surəsi

26:125

Şübhəsiz ki, mən sizin üçün e´tibar olunası (bel bağlanılası) bir peyğəmbərəm!