Şuəra surəsi

26:120

Sonra yerdə qalanları suda boğduq!