Şuəra surəsi

26:12

(Musa) dedi: "Ey Rəbbim! Onların məni yalançı sayacaqlarından qorxuram!