Şuəra surəsi

26:118

Artıq mənimlə onlar arasında Sən hökm ver, məni və mənimlə birlikdə olan mö´minləri (bu əzabdan) qurtar!