Şuəra surəsi

26:117

(Nuh) dedi: "Ey Rəbbim! Həqiqətən, qövmüm məni təkzib etdi.