Şuəra surəsi

26:114

Və mən iman gətirənləri qovan da deyiləm!