Şuəra surəsi

26:110

Artıq Allahdan qorxun və mənə itaət edin!"