Şuəra surəsi

26:108

Artıq Allahdan qorxun və mənə itaət edin!