Şuəra surəsi

26:101

Nə də bir mehriban dostumuz var!