Şuəra surəsi

26:100

İndi artıq nə şəfaət edən kimsələrimiz,