Şərh surəsi

94:3

(Elə bir yük ki) sənin belini bükürdü.